Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

537 003 500

biuro@smartodszkodowania.pl

Rodziny ofiar wypadków

Rodziny ofiar wypadków mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej straty.  

Dla osób, które w wyniku wypadku straciły najbliższą osobę uzyskujemy:

 • Zwrot kosztów pogrzebu (niezależnie od zasiłku otrzymanego ZUS)
 • Rentę alimentacyjną po śmierci najbliższej osoby
 • Odszkodowanie za śmierć najbliższej osoby (za znaczące pogorszenie sytuacji materialnej)
 • Zadośćuczynienie po śmierci najbliższej osoby (za cierpienie I ból rodziny)  

Zapewnimy ci wsparcie w tak trudnych chwilach I wszechstronną pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń finansowych. Zrealizujemy wszelkie formalności oraz w pełni profesjonalnie poprowadzimy twoją sprawę. Jesteśmy wrażliwi na cierpienie I krzywdę innych – z jednej, ale równocześnie bezwzględni w dochodzeniu prawdy – z drugiej strony!

Jeżeli twoja najbliższa osoba zmarła z powodu wypadku, czujesz ból I cierpienie oraz brakuje ci środków do życia - skontaktuj się z nami.

Szkody osobowe

Jeżeli w wyniku zdarzenia lub wypadku doznałeś/aś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, to niezależni doradcy SMART - centrum odszkodowań, zrobią wszystko, by wywalczyć dla ciebie należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pamiętaj! Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się za:

 • urazy psychiczne – powstałe w trakcie wypadku lub zdarzenia
 • urazy fizyczne – potłuczenia/drobne urazy fizyczne
 • rozstrój zdrowia – doznany przez wypadek lub zdarzenie
 • obrażenia ciała – wszelkiego rodzaju złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz rany

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, wówczas niezależni doradcy SMART pomogą uzyskać przysługujące Tobie świadczenia.  

 • zadośćuczynienie (jednorazowa wypłata pieniędzy), ma złagodzić twoje (lub Twoich najbliższych), cierpienia
 • renta (w przypadku braku możliwości podjęcia pracy po wypadku lub zdarzeniu)
 • zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych (lub innych instytucji powiązanych ze zdarzeniem)
 • zwrot kosztów za mienie ruchome zniszczone podczas wypadku
 • zwrot kosztów za leczenie I rehabilitację
 • zwrot kosztów pomocy I opieki poszkodowanemu przez inne osoby
 • zwrot utraconego dochodu lub korzyści finansowych w wyniku zdarzenia lub wypadku !

SMART - centrum odszkodowań pomaga również uzyskać zwrot kosztów przekwalifikowania się osób, które po wypadku nie są w stanie pracować w dotychczasowym zawodzie.

Niezależni doradcy ds. Odszkodowań SMART są do Twojej dyspozycji. Jeżeli uległeś wypadkowi I nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie – skontaktuj się z nami.

Wypadki komunikacyjne

Każdy poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Pomagamy ludziom, którzy ucierpieli w wyniku zdarzeń drogowych:

 • kierowca – kierujący pojazdem, pokrzywdzony w wypadku
 • pasażer – wszystkie osoby będące w pojeździe, pokrzywdzone w wypadku
 • pieszy – potrącony przez pojazd, poszkodowany w wypadku
 • rowerzysta – potrącony przez pojazd, poszkodowany w wypadku
 • inne osoby, które poniosły uszczerbek na zdrowiu, wykonując czynności związane z ruchem drogowym

Rodziny ofiar wypadków mogą dochodzić odszkodowania I zadośćuczynienia z tytułu poniesionej krzywdy. Świadczenia mają prawo otrzymać małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nieformalnych związkach ze zmarłą osobą.

W trakcie naszego postępowania gwarantujemy opiekę prawną oraz bezpłatne ubezpieczenie. Niezależny doradca ds. Odszkodowań SMART, doradzi najlepszą formę odzyskania satysfakcjonującej kwoty I zrealizuje w twoim imieniu wszelkie formalności.

Jesteśmy doświadczeni I nie boimy się trudności ze strony ubezpieczycieli… dzięki temu odzyskujemy najwyższe kwoty!

Jeżeli doznałeś/aś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego nie będąc jego sprawcą i chcesz odzyskać należne ci odszkodowanie – skontaktuj się z nami.

Wypadki podczas pracy

Każdy kto uległ wypadkowi podczas pracy, z winy pracodawcy, ma prawo do odszkodowania.

Wywalczymy dla ciebie odszkodowanie za:

 • Szkody doznane podczas pracy
 • Szkody doznane podczas delegacji służbowej
 • Uzyskane odszkodowanie pozwala na pokrycie kosztów rehabilitacji I leczenia lub - w przypadku śmierci pracownika - na zabezpieczenie przyszłości finansowej najbliżej rodziny  

Pamiętaj! Twoje odszkodowanie zostanie zapłacone z polisy OC pracodawcy. Nie zaś z firmowych funduszy.

Jeżeli doznałeś/aś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy I chcesz odzyskać należne ci odszkodowanie - skontaktuj się z nami.

Urazy w miejscach publicznych/poślizgnięcia

Każdy kto doznał uszczerbku na zdrowiu lub życiu w wyniku potknięcia się na niewłaściwie utrzymanym lub nieodśnieżonym przez zarządcę (właściciela), chodniku ma prawo do odszkodowania.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za wydarzenia, których następstwem są:

 • Śmierć
 • Kalectwo
 • Utrata zdrowia
 • Uszkodzenie ciała
 • Zniszczenie mienia  

Pamiętaj! Twoje odszkodowanie zostanie zapłacone z polisy oc zarządcy lub właściciela posesji, a nie z jego kieszeni. Masz prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat z powodu zaniedbań innych ludzi.

Jeżeli doznałeś/aś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu lub mieniu z powodu nierównego lub nieodśnieżonego chodnika I chcesz odzyskać należne ci odszkodowanie - skontaktuj się z nami.

Błędy medyczne

Każdy kto doznał uszczerbku na zdrowiu lub życiu w wyniku, szkody z powodu błędów medycznych, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.  

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkody, których powodem były:

 • Błędy medyczne wynikające z niewiedzy lekarza – źle postawiona diagnoza, nieprawidłowo prowadzone leczenie, błąd podczas operacji
 • Zaniedbania personelu placówki medycznej – zakażenie szpitalne, zaniechanie w leczeniu itp.  

Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy udowodnić błąd medyczny.  

Jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego lub zaniedbań ze strony placówki medycznej I chcesz uzyskać należne ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie - skontaktuj się z nami.

Szkody rzeczowe i majątkowe

Jeżeli twoje mienie zostało zniszczone na skutek wypadku komunikacyjnego, pożaru, zalania, kradzieży bądź innego zdarzenia losowego wówczas możesz ubiegać się o odszkodowanie.  

Uzyskamy dla ciebie odszkodowanie za:

 • Zniszczony podczas wypadku, samochód
 • Zniszczone lub ukradzione wyposażenie domu bądź mieszkania
 • Zniszczone lub ukradzione wyposażenie biura
 • Ukradzione lub zniszczone wartościowe przedmioty osobiste
 • Ukradzione lub zniszczone wartościowe przedmioty firmowe  

Ponadto możesz ubiegać się o odszkodowanie za utracone korzyści w wyniku szkody majątkowej czy też rzeczowej. Przedsiębiorca, którego biuro zostało okradzione, nie może z niego korzystać I traci możliwość zarobkowania, może zatem ubiegać się o odszkodowanie. Podobnie zresztą, jak właściciel ukradzionego auta czy komputera, które są jest „narzędziami pracy”.  

Jeżeli doznałeś/aś jakiegokolwiek szkody rzeczowej lub majątkowej, a czujesz się pokrzywdzony/a przez towarzystwo ubezpieczeń, tym samym chcesz uzyskać odszkodowanie - skontaktuj się z nami.